KIVON

De naam 'KIVON' is een combinatie van het woord 'KI' en een deel van mijn naam 'Yvonne'. 'KI' is: Energie/Kracht.

De blauwe, spiraalvormige letter O van KIVON, staat symbolisch voor 'stromen', 'energie' en 'in beweging'. 

WAT IS KI?

Een eenvoudige definitie van Ki is: (vitale) energie.

Ki (Chi of Qi in het Chinees) is altijd een essentieel element geweest in Aziatische culturen. Recentelijk is Ki ook in het Westen een meer bekend begrip geworden. Ki is echter niet makkelijk te definiëren in welke taal dan ook. 

Ki is de actieve scheppingskracht: 'Ontelbare dingen dragen de yin en omarmen de yang en bereiken harmonie door Ki'.

Ki is zodoende synoniem voor de levenskracht zelf: 'Als er Ki is, is er leven; als er geen Ki is, is er dood'.

Als bezielend principe laat Ki de wereld functioneren: het houdt de wind en de regen in stand, het kan gevoeld worden als hitte en koude, het stroomt in het bloed, het vormt zelfs bergen en rivieren. In deze zin is Ki universele energie.

 

Een prachtige uitleg van het woord Ki. Maar Ki is ook aanwezig in jou. Tijdens een (stoel)massage kun je het bijvoorbeeld voelen tintelen, prikkelen of stromen in je lichaam. Ook dat is Ki. Jouw eigen Ki. Daarom kun je je, naast dat een (stoel)massage ontspanning biedt, ook krachtiger en energieker voelen na een massage.